ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นางอารีย์ ยินดี
ประเภท
วิสาหกิจชุมชน
ปีที่จัดตั้ง
2560
16/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นางอารีย์ ยินดี วิสาหกิจชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -