ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาย มาลี เทพยรัตย์
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
หมู่บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย มาลี เทพยรัตย์
0846089718
-
ผู้ประสานงาน
นาย มาลี เทพยรัตย์
0846089718
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -