ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นางวัฒนา จาจิรัตน์
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
22 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางวัฒนา จาจิรัตน์
-
-
ผู้ประสานงาน
นางวัฒนา จาจิรัตน์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -