ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม
0850413708
-
ผู้ประสานงาน
นาย สัมพันธ์ มหาวันแจ่ม
0850413708
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -