ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นางนุกูล ปริบาล
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
12 หมู่ที่ 12 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางนุกูล ปริบาล
0837262572
-
ผู้ประสานงาน
นางสาวปฏิมากรณ์ ฤษฎี
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -