ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นกส.3
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
1 หมู่3 บ้านวังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นกส.3
songpon_909@hotmail.com
0857570448
055800174
ผู้ประสานงาน
นยข.นกส.3
0817642563
055800174

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -