ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.แผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
หมู่ที่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสมชาย สมานตระกูล
025432126
-
ผู้ประสานงาน
นายสมชาย สมานตระกูล
025432126
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

สวนเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -