ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายทวี เสนาพรม
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
8 หมู่ที่ 17 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายทวี เสนาพรม
0878341395
-
ผู้ประสานงาน
นางจารุณี วรรณจำรัส
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -