ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลป่าเมี่ยง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
กศน.ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายณัฐวุฒิ ทาวรรณะ
0810283700
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -