กศน.ตำบลบ้านกลาง

 • จังหวัดปทุมธานี

กศน.ตำบลบางระกำ

 • จังหวัดนครปฐม

กศน.ตำบลช่อง

 • จังหวัดตรัง

กศน.ตำบลไม้ฝาด

 • จังหวัดตรัง

กศน.ตำบลนาหมื่นศรี

 • จังหวัดตรัง

กศน.ตำบลสาคู อ.ถลาง

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลนาโสก

 • จังหวัดมุกดาหาร

กศน.ตำบลกะรน

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลรัษฎา

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลกมลา

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลศรีสุนทร

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลกะทู้

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลฉลอง

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลตลาดเหนือ

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลป่าคลอก

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลตลาดใหญ่

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลวิชิต

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลเชิงทะเล

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลเกาะแก้ว

 • จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลโพรงจระเข้

 • จังหวัดตรัง
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 8073 แห่ง)