กศน.แขวงสามวาตะวันออก

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลวัดโบสถ์

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลโคกสว่าง

 • จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลหรเทพ

 • จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลแสมสาร

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลขุนโขลน

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลนางลือ

 • จังหวัดชัยนาท

กศน.ตำบลหนองยายโต๊ะ

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลไชโย

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลไทรน้อย

 • จังหวัดนนทบุรี

กศน.แขวงบางโพงพาง

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลกุ่มหัก

 • จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลบ้านกรด

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลคุ้งลาน

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลบางระกำ

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลดงคอน

 • จังหวัดชัยนาท

กศน.ตำบลสามไถ

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลน้ำสุด

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลเขาคันทรง

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลเทวราช

 • จังหวัดอ่างทอง
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 7391 แห่ง)