ศูนย์เรียนรู้ฯ พัน.สร.3

 • จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร้อย.ตถ.6

 • จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.13 พัน.2

 • จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์เรียนรู้ ป.3 พัน.13

 • จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.8

 • จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้ฯ ป.3 พัน.103

 • จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.13 พัน.1

 • จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.8 พัน.2

 • จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.8 พัน.3

 • จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้ ช.พัน.3

 • จังหวัดนครราชสีมา

บชร.1

 • จังหวัดชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.13 พัน.3

 • จังหวัดอุดรธานี

ร.พัน.๘

 • จังหวัดลพบุรี

พล.ร.9

 • จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนร่มทอง

 • จังหวัดลพบุรี
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 31 แห่ง)