สส.ทหาร

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นพค.34

 • จังหวัดพิษณุโลก

นพค.53

 • จังหวัดศรีสะเกษ

นพค.51

 • จังหวัดอำนาจเจริญ

นพค.42

 • จังหวัดยะลา

นพค.55

 • จังหวัดชัยภูมิ

นพค.54

 • จังหวัดสุรินทร์

นพค.45

 • จังหวัดสตูล

กกส.

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นพค.32

 • จังหวัดเชียงใหม่

นพค.43

 • จังหวัดพัทลุง

นพค.35

 • จังหวัดเชียงราย

นกส.5

 • จังหวัดสุรินทร์

นพค.46

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นพค.22

 • จังหวัดนครพนม

นพค.36

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วส.914 สนภ.3 นทพ.

 • จังหวัดเชียงราย

ช.พัฒนา สนภ.3

 • จังหวัดเชียงใหม่

นพค.31

 • จังหวัดน่าน

นกส.4

 • จังหวัดชุมพร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 41 แห่ง)