นพค.11

 • จังหวัดกาญจนบุรี

นพค.21

 • จังหวัดอุดรธานี

นพค.12

 • จังหวัดสระแก้ว

นพค.52

 • จังหวัดบุรีรัมย์

วส.921 สนภ.5

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

นพค.13

 • จังหวัดเพชรบุรี

นพศ.นทพ.

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นพค.41

 • จังหวัดนราธิวาส

นพค.25

 • จังหวัดหนองคาย

นพค.56

 • จังหวัดอุบลราชธานี

สนภ.1

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

นพค.14

 • จังหวัดตราด

นพค.16

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

นพค.24

 • จังหวัดมุกดาหาร

นพค.33

 • จังหวัดตาก

นพค.23

 • จังหวัดเลย

นกส.2

 • จังหวัดสกลนคร

นพค.15

 • จังหวัดอุทัยธานี

นพค.44

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

นพค.26

 • จังหวัดสกลนคร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 41 แห่ง)