กศน.แขวงบ้านบาตร

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลคลองตำหรุ

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ

 • จังหวัดปทุมธานี

กศน.ตำบลโคกสลุด

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลสามตุ่ม

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลดงดินแดง

 • จังหวัดสิงห์บุรี

กศน.ตำบลหนองเมือง

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลท่าช้าง

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลหนองทรายขาว

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.แขวงบางไผ่

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลโสนลอย

 • จังหวัดนนทบุรี

กศน.ตำบลสิงหนาท

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลห่อหมก

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.แขวงถนนเพชรบุรี

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลปลายกลัด

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.แขวงดาวคะนอง

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.แขวงหนองบอน

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลบ้านอิฐ

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.แขวงยานนาวา

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลหนองย่างเสือ

 • จังหวัดสระบุรี
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 7391 แห่ง)