กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก

 • จังหวัดสมุทรปราการ

กศน.ตำบลเปร็ง

 • จังหวัดสมุทรปราการ

กศน.ตำบลท้ายตลาด

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.แขวงบางปะกอก

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลนพรัตน์

 • จังหวัดปทุมธานี

กศน.ตำบลคลองพระอุดม

 • จังหวัดนนทบุรี

กศน.ตำบลโพธิ์สามต้น

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลรังสิต

 • จังหวัดปทุมธานี

กศน.ตำบลประตูชัย

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลพยอม

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลบ้านแพรก

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลบ้านกระแชง

 • จังหวัดปทุมธานี

กศน.ตำบลบ้านเกาะ

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลบัวลอย

 • จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลบางพูน

 • จังหวัดปทุมธานี

กศน.ตำบลบ้านบึง

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลสะพานไทย

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลม่วงค่อม

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.แขวงวัดเทพศิรินทร์

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 7391 แห่ง)