กศน.ตำบลบางคูเวียง

 • จังหวัดนนทบุรี

กศน.ตำบลบางขาม

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลวังน้ำเย็น

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลตลาด

 • จังหวัดสมุทรปราการ

กศน.ตำบลพัฒนานิคม

 • จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า

 • จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลเขาแก้ว

 • จังหวัดชัยนาท

กศน.ตำบลบ้านแป้ง

 • จังหวัดสิงห์บุรี

กศน.ตำบลแสนสุข

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.แขวงคลองต้นไทร

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลไร่พัฒนา

 • จังหวัดชัยนาท

กศน.ตำบลบ้านป่า

 • จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลหนองกะขะ

 • จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลบางหลวง

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.ตำบลคลองจิก

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.แขวงบางจาก

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กศน.ตำบลตะพง

 • จังหวัดระยอง

กศน.ตำบลงิ้วราย

 • จังหวัดชัยนาท

กศน.ตำบลทับกวาง

 • จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลโพธิ์ชัย

 • จังหวัดชัยนาท
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 7391 แห่ง)