กรมราชทัณฑ์

 • จังหวัดนนทบุรี

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

 • จังหวัดเพชรบุรี

บจก.พรทิพย์ ภูเก็ต

 • จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลปลายพระยา

 • จังหวัดกระบี่

นายสมชาย นิลอนันต์

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมพงษ์ พรผล

 • จังหวัดพังงา

นายสมมาตร บุญฤทธิ์

 • จังหวัดกำแพงเพชร

นายผล มีศรี

 • จังหวัดพะเยา

นายสุพจน์ โคมณี

 • จังหวัดนครสวรรค์

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง

 • จังหวัดมหาสารคาม

นางพิมพ์ โถตันคำ

 • จังหวัดสกลนคร

นายสุนัน เผ้าหอม

 • จังหวัดขอนแก่น

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

 • จังหวัดอุดรธานี
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)