นายสำรอง แตงพลับ

  • จังหวัดเพชรบุรี

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

  • จังหวัดเพชรบุรี

บจก.บาธรูม ดีไซน์

  • จังหวัดปทุมธานี

บมจ. บางจากปิโตรเลียม

  • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรมราชทัณฑ์

  • จังหวัดนนทบุรี

นายวินัย สุวรรณไตร

  • จังหวัดฉะเชิงเทรา
(จำนวนศูนย์เรียนรู้ 47 แห่ง)