ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลไม้ฝาด
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ 1 ต. ไม้ฝาด อ.สิเก ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.นำ้ฝน ศรีคง
0899900817
-
ผู้ประสานงาน
น.ส.นำ้ฝน ศรีคง
0899900817
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -