ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.34
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
47 หมู่4 บ้านตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.34
rta2_bj@yahoo.com
081855045
055322727
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.34
0896412040
055322727
896412040

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -