ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาง หรรษา ฤดีหรรษา
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
-
305 หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาง หรรษา ฤดีหรรษา
-
-
ผู้ประสานงาน
นาง หรรษา ฤดีหรรษา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -