ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.53
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่2 บ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.53
mdu53_5@hotmail.com
0868833936
045918849
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.53
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -