ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.51
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
169 หมู่11 บ้านคำเตย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.51
0818117701
-
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.51
0879038147
-
0879038147

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -