ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย สุรจิตร ยังพะกูล
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย สุรจิตร ยังพะกูล
092-684-8798
-
ผู้ประสานงาน
นาย สุรจิตร ยังพะกูล
092-684-8798
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
- การปลูกผักหวาน
- การปลูกมะพร้าว
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การทำน้ำส้มควันไม้
สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสม ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน
ผลจากการติดตาม ในภาพรอมอยู่ในเกณฑ์ดี

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้