ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย บรรเทิง พุ่มจันทร์
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
-
หมู่ 2 บ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย บรรเทิง พุ่มจันทร์
-
-
ผู้ประสานงาน
นาย บรรเทิง พุ่มจันทร์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -