ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.55
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่5 บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.55
mdu55snp5@gmail.com
08415860101
04869971
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.55
mdu55snp5@gmail.com
0897215502
04869971

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -