ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
ผู้เข้าชม
ผูัเข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม
บริเวณศูนย์การเรียนรู้เชิงแนวคิด
ศูนย์การเรียนรู้
กสข.สทพ.นทพ
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผอ.กสข.สทพ.นทพ.
038 551858
-
ผู้ประสานงาน
จนท.กสข.สทพ.นทพ.
038 551858
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -