ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.54
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่14 บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.54
0897207999
044516116
0897207999
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.54
0878390040
044516116
Hong.mtts.36

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -