ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลกะทู้
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ 4 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.สุพิชญา สระแก้ว
-
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -