ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แปลงอ่อมแซบ
ผักหวาน
บจก.ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดย่อม
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้จัดการ บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟูด จำกัด เลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ประสานงาน
คุณภาศินี (ผจก.ฝ่ายการตลาดฯ)
marketing@xongdur.com
02-967-1302
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

“ซองเดอร” เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบธัญพืชเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ (Organic) แบบเต็มเมล็ดไม่สกัดเปลือก (Whole Grains) ภายใต้ตราสินค้าไทยและดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายส่งต่อความสุขให้แก่ผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้หวังผลกำไรสูงสุดแต่ต้องสร้างความสุขร่วมกันแม้ว่าจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกไปเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ “ซองเดอร์” ยึดมั่นไว้เสมอ คือ การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงรับประทานแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เท่านั้นหากยังต้องใส่ใจเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่คงความอร่อยและอุดมไปด้วยประโยชน์มากที่สุดเสมอ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้