ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นกส.4 สทพ.นทพ.
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค
ปีที่จัดตั้ง
2562
รางวัล
7 หมู่ 3 บ้านหินกูบ - - ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ท.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล
suradej1424@gmail.com
08 1269 0968
077 613 444
suradej_1424
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -