ศูนย์เรียนรู้ ทร.
กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านทรายขาว
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
ค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ 3 - - - ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ
073565059
073565053
ผู้ประสานงาน
พันจ่าเอก สันชัย หมาดสตูล
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -