ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.11
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่4 บ้านอูล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
จ.ส.อ.สุรกิตติ จุลบุษปะ
preetipui3142@gmail.com
0814956783
034551536
0814956783
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.11
amnatchong@hotmail.com
0814956783
034551536
0814956783

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -