ศูนย์เรียนรู้ บช.ตชด.
ศอน.บก.ตชด.ภาค4
หน่วยงาน
บช.ตชด.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2530
รางวัล
- - - - ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
-
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ภูมิลำเนาของเยาวชน ประกอบด้วย วิชาชีพช่างซ่อมรถ จยย./ ช่างตัดผม/ ช่างเสริมสวย/ การจัดทำดอกไม้ การทำดอกไม้จันทน์ การทำของชำร่วย / ช่างไฟฟ้า/ ช่างเชื่อมและช่างอลูมิเนียม/ การทำขนมและการทำอาหารพื้นบ้าน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้