ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.12
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
218 หมู่ 1 บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.12
mdu12@hotmail.com
0819153599
037262793
mdu12@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.12
mdu12@hotmail.com
0654174959
037262793
mdu12@hotmail.com

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -