ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นายยืนยง เหมือนปอง
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
1 ท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายยืนยง เหมือนปอง
0853959264
-
ผู้ประสานงาน
นายยืนยง เหมือนปอง
0853959264
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -