ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.14
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
1 หมู่7 บ้านตากแว้งล่าง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.14
Oai_14@hotmail.com
039591019
039591019
Oai_14@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ร.ต.ลาวา กิจพงษ์
Lawakidpong90@gmail.com
08820596946
039591019
Lawakidpong90@gmail.com

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -