ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดย่อม
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
เลขที่ 244 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ (ผู้จัดการ)
neqrayong@hotmail.com
038-671-382
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส ดำเนินกิจการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวมาจนถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2544 ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจจากคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารจึงฉุกคิดว่า คงไม่สามารถขายแต่น้ำมันเพียงอย่างเดียวได้แล้วเพราะมีความเสี่ยงสูง เปรียบเสมือนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงจำเป็นต้องพัฒนาสถานีบริการให้มีธุรกิจพร้อมบริการทั้งรถและคนโดยสารเปรียบเสมือนการปลูกพืชหลายอย่าง เพื่อลดความเสี่ยงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของลูกค้า และศึกษาข้อมูลในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด โดยเริ่มจากการเปิดร้านกาแฟสด ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เปิดร้านขายข้าวแกงและร้านขายสินค้าโอทอป เพื่อให้เกิดการบริการที่ครบวงจร อีกทั้งยังคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบำบัดน้ำเสียจากการบริการต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้