ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านวังกะจับ
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางน้ำทิพย์ เหมือนม่วง
0860450942
-
ผู้ประสานงาน
นางน้ำทิพย์ เหมือนม่วง
-
0860450942

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        บ้านวังกระจับ หมู่ที่ 1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “บ้านวังกระจับ” เพราะหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นหลังพม่ายกทัพมาตีค่ายบางระจันแตก พม่าได้มาจับชาวบ้านในหมู่บ้านไปเป็นเชลยศึก และได้นำตัวชาวบ้านไปทำนาปลูกข้าวให้พม่ากิน ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า “บ้านวังกระจับ” บ้านวังกระจับจัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ 3 พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น บึงวังกระจับ และบึงลำผักชี แบ่งการบริหารเป็น 7 คุ้ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้าง

        หลักคิดและแนวปฏิบัติที่หนึ่งคือ ลดรายจ่าย ผู้คนที่นี่ มีความต้องการประกอบอาชีพเสริม แต่ไม่รู้จะทำอะไร ทำแล้วจะไปขายที่ไหน จึงเริ่มจากสิ่งของที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ยังไม่ต้องหวังขาย แต่ทำไว้ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายก่อน จึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันบนแนวคิดลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า ด้วยการฝึกทักษะการผลิตน้ำยาล้างจาน สบู่ และแชมพู เมื่อทำได้ก็เริ่มทำใช้กันเองในครัวเรือน ทุกวันนี้ก็ยังทำใช้กันอยู่

        หลักคิดและแนวปฏิบัติที่สองคือ การเพิ่มรายได้ ชุมชนได้จัดการอบรมการทำพวงหรีดจากผ้าและดอกไม้จันทน์สำหรับสมาชิกกลุ่ม และฝากขายที่ร้านค้าชุมชนของหมู่บ้าน รายได้ที่ได้จากการทำพวงหรีดจะคิดเฉลี่ยเป็นต่อเดือน เพราะไม่ใช้สินค้าจำเป็น นาน ๆ ทีจะมีคนใช้ จึงมองหาหนทางเพิ่มโดยประสานสำนักงานสตรีภาคกลางขอรับการสนับสนุนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการอบรมการอาชีพต่าง ๆ เช่น การทำขนมไทย ขนมอบ ขนมทอด และขนมกะหรี่ปั๊บ ช่วงแรกทำไปฝากลูกหลาน ต่อมาเริ่มขายในชุมชนโดยสมาชิกช่วยกันขาย รวมทั้งรับสั่งทำตามการสั่งซื้อของหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนา

        หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังกระจับ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่นำพาชุมชนไปสู่เป้าหมาย “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยมีพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน กศน.อำเภอค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย และท่านพระครูประสิทธินวกรรม เจ้าอาวาสวัดวังกระจับ เป็นผู้ร่วมวางแผนออกแบบกิจกรรรมต่างๆ ที่ผ่านมากิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีอีกด้วย

        การยกระดับกลุ่มกองทุนชุมชน เป็นสถาบันการเงินชุมชน วังกระจับมีกองทุนชุมชน กลุ่ม คือ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งทั้ง 3 กองทุนสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมของกองทุนทั้ง 3 เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถนำกำไรส่วนหนึ่งมาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยเล็งเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ (ธ.ก.ส.) ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน
เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้