ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.44
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่5 บ้านนัดฆอมิส ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.44
0898446448
073489146
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.44
0816087100
073489146

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ประวัติการจัดตั้งศูนย์

ฐานการเรียนรู้มีทั้งหมดดังนี้

1.

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -