ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลนาหมื่นศรี
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสุวัฒน์ เพชรขาว
0810897784
-
ผู้ประสานงาน
นายสุวัฒน์ เพชรขาว
-
0810897784

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -